Geld lenen - doorlopend krediet

Wie heeft niet de behoefte gekend om snel over extra financiële mogelijkheden te beschikken? In zo’n geval kan een lening uitkomst bieden. Het doorlopend krediet is een van de meest voorkomende vormen van krediet. Als u geld nodig hebt voor bijvoorbeeld reparaties of een vakantie, is het doorlopend krediet de beste oplossing.

Maximaal bedrag
Als u heeft besloten een doorlopend krediet af te sluiten, wordt u een maximaal bedrag toegezegd. Daarover krijgt u dan beschikking. Tevens wordt met u besproken wat de hoogte zal zijn van het af te lossen maandbedrag, de maandelijkse lasten. Dit maandelijkse bedrag zal deels uit rente en deels uit aflossing bestaan. Daarbij kan het deel rente maandelijks behoorlijk verschillen. Zo wordt de rente die u betaalt bij een doorlopend krediet bepaald op basis van de actuele marktrente en berekend over het uitstaande saldo.

Geld na het moment van aanvraag
U kunt al over extra geld beschikken op het moment dat de aanvraag voor het doorlopend krediet plaats heeft gevonden. Dan bent u op elk gewenst moment in staat om geld op te nemen, tot de afgesproken kredietlimiet bereikt is.
Op die manier bent u altijd verzekerd van financiële reserve.

Zelf invloed op de looptijd van de lening
Er is nog een groot voordeel bij het afsluiten van doorlopend krediet. Als lener hebt u namelijk invloed op de looptijd van de lening. U kunt het doorlopend krediet aflossen wanneer u dat het beste uitkomt, bijvoorbeeld als u al eerder over het benodigde geld beschikt. Daaraan zijn geen kosten verbonden.

Lening vergelijk
Bij het doorlopend krediet bepaalt u als lener zelf hoeveel geld er wordt opgenomen, tot het afgesproken maximum bereikt is. U bepaalt ook zelf wanneer u het geld opneemt, zodat u erover kunt beschikken wanneer u dat het handigst vindt. Ook vervroegd aflossen van het geld is geen probleem en zal geen extra kosten met zich meebrengen.