Geld lenen - studentenlening

Eén ding zal iedere student beamen; wie studeert maakt kosten. En veel kosten. Jaarlijks gaan er enkele duizenden euro’s in een studie zitten. Zeker wanneer het niet vanzelf gaat, kunnen de bijkomende kosten hoog oplopen. Om die reden maakt de IB-Groep het mogelijk om geld te lenen.

IBG
De Informatie Beheer Groep – gezeteld in Groningen – is een organisatie die de belangen van studenten behartigd, vooral vanuit een financieel oogpunt. Studenten van 18 jaar en ouder krijgen een studiefinanciering, afhankelijk van de inkomsten van hun ouders en of ze in- of uitwonend zijn. Naast de basisbeurs en de eventuele aanvullende beurs, krijg je als student een OV-studentenkaart, die het mogelijk maakt om het hele jaar – buiten schoolvakanties en feestdagen om – gratis met het openbaar vervoer te reizen.

Gift
De basisbeurs, de aanvullende beurs en de OV-studentenkaart kunnen worden omgezet in een gift, om het moment dat een student een opleiding – binnen de gestelde tijd van meestal tien jaar – afrondt. Wanneer dit niet lukt en een student na 10 jaar nog geen opleiding heeft afgerond, zal het volledige bedrag terug moeten worden betaald.

Lenen bij IBG
Behalve dit pakket aan beursen biedt het IBG je de kans om extra geld bij te lenen, tegen een erg gunstige rente van minder dan 5% op jaarbasis. Afhankelijk van je onderwijs – opleiding – wordt het maximale bedrag vastgesteld dat je bij kunt lenen. Nadat je vier jaar lang een prestatiebeurs hebt ontvangen, kun je zelfs nog drie jaar een vast bedrag per maand lenen.
Houd er wel rekening mee dat extra geleend geld niet onder de gift valt. Hoe gunstig de rente ook is, dit geld zal terug moeten worden betaald.

Recht op studiefinanciering
Misschien heb je aan een studiefinanciering genoeg en is een lening helemaal niet nodig. Je hebt recht op een studiefinanciering wanneer je jonger dan 30 jaar bent en staat ingeschreven bij een bekostigde opleiding.

Studieschuld aflossen
Het aflossen van een studieschuld gaat vaak in maandelijkse termijnen. Het bedrag is afhankelijk van de totale lening die je bent aangegaan en de berekende rente. Je zult van het IBG een jaar voor de aflosfase – waarin je dus moet beginnen het geld terug te betalen – een overzicht met de hoogte van de lening en de daarop gebaseerde maandelijkse aflossing. € 45,41 is het minimum aflosbedrag per maand. Wanneer je nog geen inkomen hebt, of je inkomen te laag is om deze termijn te halen, kom je in aanmerking voor de draagkrachtmeting. IBG kijkt dan hoeveel je af kunt lossen zonder in financiële problemen te komen.

Conclusie
Geld lenen is misschien niet altijd noodzakelijk, maar mocht een studie krap worden, is het altijd mogelijk om via de Informatie Beheer Groep een studentenlening af te sluiten, buiten de al gekregen beurzen en OV-studentenkaart. Maar houd er wel rekening mee dat het hier een lening betreft. Ook deze lening zal vroeg of laat moeten worden terugbetaald.