Geld lenen - huurkoop

Bij huurkoop gaat het om een overeenkomst tussen drie partijen, waaronder de leverancier, de instelling die het geld leent en u. Huurkoop is ook een vorm van lening. Deze lening wordt vrijwel altijd afgesloten in verband met de aanschaf van een bepaald artikel. Daarom wordt huurkoop vaak ingezet als financieel hulpmiddel bij de aanschaf van een nieuwe auto of dure huishoudelijke apparatuur.

Huurkoop in Nederland en België
Om te beginnen is er een verschil in de betekenis van de term ‘huurkoop’ in Nederland en België. Huurkoop wordt in Nederland gezien als een speciale vorm van koop op afbetaling, terwijl in België huurkoop vooral een vorm van huur is, en niet als een vorm van kopen.

Vorm van aflopend goederenkrediet
Bij huurkoop krijg je als lener te maken met aflopend goederenkrediet. Deze vorm van krediet verschilt van andere kredieten in die mate dat de koper pas eigenaar wordt van zijn aanschaf als het laatste geld betaald is, altijd binnen bepaalde termijnen. Om die reden kan gesproken worden van ‘huur’, want in feite huurt de lener het aangeschafte van de geldschieter, net zolang tot de lener het volledige bedrag heeft kunnen aflossen.

Aflossing in afgesproken maandelijkse termijnen
Bij het aflossen van krediet bij huurkoop wordt van tevoren afgesproken in welke termijnen dit zal gebeuren. Het bedrag dat moet worden afgelost bestaat uit rente en aflossing. Net als bij een persoonlijke lening kan het afgeloste bedrag niet opnieuw worden opgenomen.

Verschillende looptijden
Wanneer gekozen wordt voor een huurkoopfinanciering, kan de lener kiezen uit verschillende looptijden voor de lening. Deze looptijden verschillen van een tot zes jaar. De rente staat vast gedurende de volledige looptijd van de huurkoop.

Openstaand saldo aan het eind van de looptijd
Bij huurkoop is het ook mogelijk om het termijnbedrag te koppelen aan een deel van het kredietbedrag, dat dan als basis dient. Er zal dan aan eind van de looptijd nog een openstaand saldo zijn, dat de ‘slottermijn’ wordt genoemd. De slottermijn kan in een keer worden afbetaald, maar er is ook de mogelijkheid om daar een nieuwe financiering voor af te sluiten.

Lening vergelijk
Bij huurkoop wordt het totale kredietbedrag in één keer uitgekeerd, waardoor de afsluiter direct over het totale geldbedrag kan beschikken. Er is altijd sprake van een onderpand, waardoor de lener pas eigenaar van zijn aanschaf wordt, wanneer de lening en de daarbij horende rente zijn betaald. Als lener kan gekozen worden uit verschillende looptijden en over de duur van de lening staat het rentepercentage al helemaal vast. Ook is het mogelijk een slottermijn vast te stellen, zodat er meer zekerheid is over het aflossen van de lening.